پنجاهمین گردهمایی معاونان پژوهشی جهاددانشگاهی

۱۸ دی ۱۳۹۸ ۳۳

صبح امروز چهارشنبه 18 دی ماه 1398 پنجاهمین گردهمایی معاونان پژوهشی جهاددانشگاهی به میزبانی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان این نهاد آغاز به کار نمود .