چهارمین دوره تجلیل از برترین های پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

۰۳ دی ۱۳۹۸ ۳۶

صبح امروز سه شنبه سوم دی ماه 1398 مراسم چهارمین دوره تجلیل از  برترین های پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی برگزار شد .