مراسم اختتامیه هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

۰۲ دی ۱۳۹۸ ۲۸

عصر امروز دوشنبه دوم دی ماه 1398 مراسم اختتامیه هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران برگزار شد .