هفدهمین همایش نکوداشت مقام استاد

۲۷ آذر ۱۳۹۸ ۱۴

عصر امروز چهارشنبه 27 آذرماه 1398به همت جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران ، هفدهمین همایش نکوداشت مقام استاد در سالن ابن سینای دانشکده پزشکی دانشگاه تهران برگزار شد .