اولین همایش «کار فرهنگی در دانشگاه؛ چرایی و چیستی»

۱۲ آذر ۱۳۹۸ ۱۵

اولین همایش «کار فرهنگی در دانشگاه؛ چرایی و چیستی»، به همت دفتر مطالعات فرهنگی معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی و مرکز دانشجویان جهاددانشگاهی در سالن شهید صبوری ساختمان شماره دو جهاددانشگاهی دوشنبه 12 آذر ماه در دو نشست صبح و عصر برگزار شد.