نشست خبری نهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران

۱۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۷

صبح روز یکشنبه 10 آذر ماه نشست خبری نهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی برگزار شد.

عکاس: محمود بیات