ششمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت

۱۰ آبان ۱۳۹۸ ۱۴

صبح امروز ، چهارشنبه 29 آبان ماه 1398 ششمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت  در سالن همایش های رازی آغاز به کار کرد .