مراسم بزرگداشت سی و هشتمین سالگرد تاسیس جهاددانشگاهی

۱۴ مرداد ۱۳۹۷ ۶۳

عصر شنبه 13 مرداد 1397  مراسم بزرگداشت سی و هشتمین سالگرد تاسیس جهاددانشگاهی در دانشگاه علم و فرهنگ این نهاد برگزار شد .