آیین تقدیر از برگزیدگان جشنواره فیلم صنعتی با حضور دکتر طیبی

۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ۲۰

عصر روز دوشنبه 27 آبان ماه آیین تقدیر از برگزیدگان جشنواره فیلم صنعتی با حضور دکتر طیبی در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی برگزار شد.