نشست خبری ششمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت

۲۵ آبان ۱۳۹۸ ۱۳

صبح امروز ، شنبه 25 آبان ماه 1398 نشست خبری ششمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت در محل دفتر مرکزی جهاددانشگاهی برگزار شد.