پژوهشکده محیط زیست

تعداد بازدید:۷۵۶۰

 

نشانی: رشت - خیابان ملت - ضلع غربی باغ محتشم - خیابان شهید سیادتی - صندوق پستی: 3114 - 41635
تلفن: 2-33364061 (013)
نمابر: 33364028 (013)
پست الکترونیک: sec.eri@acecr.ac.ir
وب سایت: