پژوهشکده زلزله و سوانح طبیعی

تعداد بازدید:۵۴۶۷

 

نشانی: کرمان - انتهای بلوار 22 بهمن - مجتمع دانشگاه شهید باهنر - صندوق پستی: 517-198    
تلفن: 4-33257342 (034)
تلفن: 33257561 (034)
نمابر:  4-33257342 (034)