پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی (ابن سینا)

تعداد بازدید:۳۰۴۵۲

 

نشانی: تهران - بزرگراه شهید چمران - اوین - دانشگاه شهید بهشتی - انتهای بلوار محوطه دانشگاه
تلفن: 22432020-021
نمابر: 22432021-021
پست الکترونیک: sec.avesina@acecr.ac.ir
وب سایت: www.avicenna.ac.ir