پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی

تعداد بازدید:۶۶۴۶

 

نشانی:  کرج – کیلومتر 5 اتوبان کرج – قزوین - خروجی کمالشهر – میدان علم و فناوری - جاده شهدای جهاددانشگاهی
تلفن: 34764050-026
نمابر: 34764060-026
پست الکترونیک: sec.irdci@acecr.ac.ir
وب سایت: http://irdci.acecr.ac.ir