انتشار کتابچه الکترونیک سواد رسانه ای«تکنیک های عملیات روانی در حوزه رسانه و خبر»

۳۰ آبان ۱۴۰۱ | ۱۰:۱۳ کد : ۵۰۸۲۸ فرهنگی
معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی گیلان ، اولین شماره از کتابچه الکترونیک سواد رسانه ای (فصل پاییز) را تحت عنوان «تکنیک های عملیات روانی در حوزه رسانه و خبر»منتشر کرد.
انتشار کتابچه الکترونیک سواد رسانه ای«تکنیک های عملیات روانی در حوزه رسانه و خبر»

به کزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی گیلان، معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی گیلان ، اولین شماره از کتابچه الکترونیک سواد رسانه ای (فصل پاییز) را تحت عنوان "تکنیک های عملیات روانی در حوزه رسانه و خبر" منتشر کرد.

در این کتابچه الکترونیک می خوانیم :

سواد رسانه ای، فن و تکنیکی است که از طریق آن قادر می شویم به عنوان مخاطبی فعال و پویا، با پیام های رسانه ای مواجه شویم و در برابر آن، قدرت تمیز و توانایی کنترل برنامه ریزی داشته باشیم.

کسانی که مهارت سواد رسانه ای خود را توسعه ندهند، گرفتار جزر و مد پیام های رسانه ای خواهند شد.

امروزه رسانه های خبری شکل دهنده آراء و نظرات مردم و حتی مسئولان و نخبگان یک کشور و یکی از ارکان قدرت نرم هستند.

«تحلیل» همواره مبتنی بر خبر بوده و بدون آن، فاقد اعتبـار و غیـر قابـل  تصور است.تکنیک های عملیات روانی در حوزه رسانه و خبر، قالب های ارائـه  هدفمنـد اطلاعات است که با هدفگیری ضمیر ناخودآگاه، ذهـن مخاطـب را بـه مسـیر دلخواه سردمداران یک رسانه سوق می دهد.

کلید واژه ها: جهاددانشگاهی گیلان


نظر شما :