انتصاب رییس سازمان جهاددانشگاهی خوزستان به عنوان عضو هیات تجدید نظر انتظامی اعضای هیات علمی

۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۷:۰۴ کد : ۳۵۸۶۳ آموزش و کارآفرینی
در حکمی از سوی رییس جهاددانشگاهی، دکتر سیدعلیرضا علوی به عنوان عضو شعبه دوم هیات تجدید نظر انتظامی اعضای هیات علمی جهاددانشگاهی منصوب شد.
انتصاب رییس سازمان جهاددانشگاهی خوزستان  به عنوان عضو هیات تجدید نظر انتظامی اعضای هیات علمی

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان، در حکم صادره از سوی دکتر حمیدرضا طیبی خطاب به دکتر سیدعلیرضا علوی، رییس سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان آمده است:
به استناد مواد 2، 3 و 5 قانون و مقررات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب 22/12/1364 مجلس شورای اسلامی، به موجب این حکم جنابعالی به عنوان "عضو شعبه دوم هیات تجدید نظر انتظامی اعضای هیات علمی جهاد دانشگاهی" به مدت دو سال منصوب می‌شوید.

کلید واژه ها: سازمان جهاددانشگاهی خوزستان


نظر شما :