توسط جهاددانشگاهی آذربایجان غربی انجام می‌شود؛

اجرای طرح راهبری فنی و توان افزایی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۹:۱۴ کد : ۳۰۳۲۶ پژوهشی
در قالب  فاز هفتم طرحptd؛ مربی گری شرکت های مجری پروژه توسعه مشارکتی فن آوری برای جلب مشارکت مردم در احیای دریاچه ارومیه در دستور کار جهاددانشگاهی آذربایجان غربی قرار گرفت.
اجرای طرح راهبری فنی و توان افزایی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی  طی قراردادی دو جانبه  بین دفتر ملی حفاظت تالاب های ایران و جهاددانشگاهی آذربایجان غربی و با مشارکت و همراهی وزارت جهاد کشاورزی،سازمان حفاظت محیط زیست و دفتر عمران سازمان ملل  این فاز از طرح ptd به اجرا درخواهد آمد.

سید جعفر ایرانی معاون آموزشی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی در مورد ابعاد فنی و اجرایی این طرح گفت:تقویت قابلیت های نظری و عملی تیم های مجری برای پرداختن صفر تاصد  به اجرا،پایش وارزشیابی  و مستند سازی ،جستجو و پی گیری فرصت های اشاعه فرآیند به عناصر مرتبط با زنجیره ارزش کشاورزی و مساعد کردن محیط برای نهادینه  و آشیان گرفتن رویکرد " از جمله اهداف تداعی شده برای فاز هفتم طرح ptd است.

وی با بیان این که این طرح فاز هفتم  استقرار کشاورزی پایدار است که شامل سه دسته اهداف متفاوت می باشد که از لحاظ ماهیت و بازیگران درگیر آن ها با هم متفاوت هستند ادامه داد: ایده های هریک از این سه دسته بر مبنای تجربه فاز ششم و تحلیل وضعیت اجزای تعهد و نقش تیم مربیگری آن فاز شکل گرفته است.

وی افزود:  این سه دسته ذیل عنوان اقدامات پایه ای ،اقدامات جدید و مکمل و اقدامات فرعی و ثانوی  دسته بندی می شود.

ایرانی ادامه داد: بنای تیم مربی گری برای فاز هفتم بر این است که اقداماتش را در واکنش به روند کار و آمادگی شرکت ها و تقاضای آنها برای مشاوره تدارک دیده و برنامه ریزی کند چراکه از فاز قبلی آشکار شد که وضعیت و دغدغه های شرکت ها و نیز مسایلی که در میدان با آن مواجه اند و نقطه ای که نسبت به چرخه در آن قراردارند متفاوت هستند.

معاون آموزشی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی مشورت های مورد نیاز برای تداوم چرخه و فرآیند های ptd ،کامل کردن بحث پایش و ارزشیابی مشارکتی ptd،پیوند دادن بحث الگویی با تجارب میدانی تیم ها را از جمله اقدامات پایه ای لازم برشمرد که در مرحله مقدماتی توسط تیم های جهاد دانشگاهی به اجرا درخواهد آمد.

وی مثبت و مستند کردن اتفاقات خوب اما پیش بینی نشده که در حین کار تیم های ptd رخ داده ،کمک به متنوع کردن شیوه های مستند سازی،سیستماتیک شدن یادگیری  جمعی درباره ptd و مباحث مکمل آن و وصل کردن ایده های مکمل به فرآیندهای تیم ها " را از جمله اقدامات مکمل این طرح عنوان کرد .

وی همچنین در تشریح اقدامات فرعی و ثانوی این طرح گفت:ترویج تفکر ptd ،کمک به دفتر تالاب ها برای رصد کردن  نقش های نظارتی و کمک به ارتقای ظرفیت سایر بازیگران مرتبط با چرخه ptd و زنجیره ارزش محصولات کشاورزان به منظور جلب همکاری شان در این بخش مورد  توجه قرر خواهد گرفت.

معاون آموزشی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی در خصوص زمانبندی اجرایی این طرح نیز گفت: بر اساس قرارداد منعقده شده اقدامات پایه ای ،اقدامات جدید و مکمل و اقدامات فرعی ای و ثانوی به موازات هم طی ده ماه به اجرا درخواهد آمد.

وی hvhdi مدلی برای بکارگیری ptd در حوزه کشاورزی پایدار ،گزارش های چهار ماهه از فرآیند مربی گری برگزاری کارگاه ها  و نشست ها و در نهایت ارائه مستندات از اید های مکملی که در بستر کار شرکت های مجری دنبال شده است را از جمله خروجی های این طرح برشمرد.

طرح حفاظت از تالاب های ایران در سال93 پروژه ای را با عنوان الگو سازی مشارکت مردم در احیای دریاچه ارومیه با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ،حفاظت محیط زیست ، برنامه عمران سازمان ملل و دولت زاپن آغاز کرد که این پروژه در فازهای مختلف  ذیل آن تعریف شده است.

گفتنی است،  فاز ششم این طرح نیز توسط جهاددانشگاهی آذربایجان غربی به اجرا درآمده است .

کلید واژه ها: جهاددانشگاهی آذربایجان غربی


نظر شما :