مطالب مرتبط با کلید واژه

انتصاب


تاسیس زیرساخت‌های تخصصی متناسب با نیاز استان در دستور کار است
سرپرست جهاددانشگاهی خراسان شمالی:

تاسیس زیرساخت‌های تخصصی متناسب با نیاز استان در دستور کار است

سرپرست جهاددانشگاهی خراسان شمالی گفت: با توجه به پتانسیل علمی و زیرساختی جهاددانشگاهی، استفاده از این ظرفیت‌ها برای تاسیس زیرساخت‌های تخصصی متناسب با نیاز استان در دستور کار است.

ادامه مطلب
رییس دانشکده علوم پایه و فناوری‌های نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی منصوب شد
با تبدیل حکم سرپرستی؛

رییس دانشکده علوم پایه و فناوری‌های نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی منصوب شد

رییس جهاددانشگاهی با تبدیل حکم سرپرستی؛ دکترسیدابوالحسن شاهزاده فاضلی را به عنوان رییس دانشکده علوم پایه و فناوری‌های نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی منصوب کرد.

ادامه مطلب
سرپرست سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی ومشاور رییس جهاددانشگاهی منصوب شدند
در احکامی جداگانه از سوی دکتر طیبی؛

سرپرست سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی ومشاور رییس جهاددانشگاهی منصوب شدند

در احکامی جداگانه از سوی دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا بیدخوری به‌عنوان سرپرست جهاددانشگاهی خراسان رضوی و دکتر سیدعلی‌اکبر شمسیان به عنوان مشاور رییس جهاددانشگاهی منصوب شدند.

ادامه مطلب