مجوزهای اعطایی توسط جهاد دانشگاهی

تعداد بازدید:۴۸۳

با هدف ارزیابی شفافیت بر اساس مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، امکان دسترسی آسان و وجود فهرست مجوزهای اعطایی به افراد حقیقی یا حقوقی توسط دستگاه اجرایی که برای فعالیت خود نیازمند کسب مجوز از آن دستگاه ضروری می باشد. 

از این رو با توجه به خدمات این نهاد که در گروه های پژوهشی، فرهنگی، آموزشی ... می باشد،  مجوزهای اعطایی این نهاد در ارتباط با گواهینامه های پایان دوره های آموزشی است که توسط معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی به فراگیران و دانشجویان شرکت کننده در دوره های آموزشی کوتاه مدت اعطا می گردد لذا گواهینامه های اعطایی تنها به منزله به پایان رساندن با موفقیت دوره آموزشی فراگیران بوده و از ضرورت های لازم برای راه اندازی کسب و کار همچون دستگاه های اجرایی سرویس دهنده مانند شهرداری، استانداری ... نمی باشد.