کتاب «نکونامه پارسی» وارد بازار نشر شد

۱۹ مهر ۱۴۰۰ | ۱۳:۱۳ کد : ۳۶۶۷۸ فرهنگی
کتاب نکونامه پارسی توسط سازمان انتشارات جهاددانشگاهی استان مرکزی به چاپ رسید.
کتاب «نکونامه پارسی» وارد بازار نشر شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی؛ کتاب نکونامه پارسی تالیف دکتر وحید علی بیگی سرهالی و دکتر زینب نوروزی و توسط سازمان انتشارات جهاددانشگاهی استان مرکزی به چاپ رسید.

مجتبی غلامی معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان مرکزی گفت: ادب یا ادبیات عبارت است از آن گونه سخنانی که از حد سخنان عادی، برتر و والاتر بوده است و مردم، آن سخنان را در میان خود، ضبط و انتقال کرده اند و از خواندن و شنیدن آن ها دگرگون گشته و احساس غم، شادی یا لذت کرده اند.

غلامی اضافه کرد: این کتاب مشتمل بر 10 فصل شامل مقدمه، سبک خراسانی، نثر مرسل و بینابین، سبک آذربایجانی، درآمدی بر سبک خراسانی، ویژگی های زبانی سبک خراسانی، ویژگی های فکری سبک خراسانی و ویژگی های ادبی سبک خراسانی، رودکی، دقیقی، توسی، فردوسی، منوچهری، فرخی سیستانی و سنائی، نثر موزون و مسجع، سبک عراقی، نثر فنی و متکلف، سبک هندی، سبک دوره بازگشت، ادبیات مشروطه و دوره معاصر(نظم و نثر) است.

وی بیان کرد: بررسی نثر مرسل و بینابین، درآمدی بر نثر مرسل و بنیابین، ابوریحان بیرونی، ناصر خسرو، رساله قشریه، کیمیای سعادت، درآمدی بر سبک آذربایجانی، خاقانی و نظامی، درآمدی بر نثر موزون و مسجع، خواجه عبدالله انصاری، کشف الاسرار، گلستان سعدی، کلیله و دمنه، درآمدی بر سبک عراقی، فخر غزالی، سعدی، حافظ، نثر فنی و متکلف، درآمدی بر نثر فنی و متکلف، مرزبان نامه، تاریخ جانگشا، سبک هندی، بیدل، صائب، کلیم کاشانی، درآمدی بر سبک دوره بازگشت، طبیب اصفهانی، هاتف، اصفهانی، وحشی بافقی، ادبیات مشروطه، درآمدی بر ادبیات مشروطه، عارف قزوینی، دوره معاصر(نظم و نثر)، درآمدی بر سبک دوره معاصر  نیما یوشیج، فروغ فرخزاد، فریدون مشیری، صادق هدایت، صادق چوبک و ... از جمله مواردی است که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.

گفتنی است، کتاب نکونامه پارسی در 250 صفحه به قیمت 50 هزار تومان به تالیف دکتر وحید علی بیگی سرهالی و دکتر زینب نوروزی توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی به چاپ رسید.

کلید واژه ها: جهاددانشگاهی استان مرکزی


نظر شما :