در چهارصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای علمی جهاددانشگاهی انجام شد؛

بررسی سیاست ها و اهداف حوزه پژوهش و فنآوری در برنامه توسعه هفتم جهاددانشگاهی

۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۱:۱۲ کد : ۳۵۷۸۰ عمومی
چهارصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای علمی جهاددانشگاهی ۲۰ شهریور ماه با حضور اکثریت اعضا و با دستور جلسه «بررسی سیاست ها و اهداف حوزه پژوهش و فنآوری در برنامه توسعه هفتم جهاددانشگاهی» تشکیل شد.
بررسی سیاست ها و اهداف حوزه پژوهش و فنآوری در برنامه توسعه هفتم جهاددانشگاهی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، چهارصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای علمی جهاددانشگاهی 20 شهریور ماه با حضور اکثریت اعضا و با دستور جلسه «بررسی سیاست‌ها و اهداف حوزه پژوهش و فناوری در برنامه توسعه هفتم جهاددانشگاهی» تشکیل شد.

در ابتدای جلسه دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری، بر ضرورت زمانی بررسی سیاست‌ها و اهداف بخشی برنامه توسعه هفتم جهاددانشگاهی تاکید کرد.

وی در ادامه پیرامون فرآیند تدوین سیاست‌ها و اهداف حوزه پژوهش و فناوری که با نقد علمی و قانونمند سیاست‌ها و اهداف برنامه ششم توسط جمعی از خبرگان جوان حوزه پژوهش و فناوری آغاز شده است توضیحات کوتاهی ارایه داد.

عبدالرضا حاجیلری مدیرکل راهبری پژوهش و فناوری در توضیحات مقدماتی خود تاکید داشت در تمام مراحل تدوین اهداف و سیاست ها از خرد جمعی پژوهشگران حوزه پژوهش استفاده شده است.

وی در ادامه هریک از عناوین سیاست‌ها و اهداف حوزه پژوهش و فناوری در برنامه هفتم را قرائت کرد و پیرامون ارتباط آن‌ها با برنامه ششم توضیحات مفصلی ارایه داد.  

پس از ارایه گزارش، اعضای حاضر در جلسه از روند تدوین اهداف و سیاست های حوزه پژوهش اظهار رضایت کرده و پیشنهاد دادند بر مواردی از جمله همکاری‌های بین حوزه‌ای، همکاری با موسسات آموزش عالی جهاددانشگاهی، تولید کاربست های آموزشی، سرمایه گذاری مشترک داخلی و خارجی در بخش تحقیقات داخلی و خارجی، جذب منابع پژوهشی و سرمایه گذاری(گرنت) توسط واحدها در سیاست‌ها و اهداف نیز تاکید شود.

کلید واژه ها: جهاددانشگاهی شورای علمی


نظر شما :