جشن میلاد حضرت زهرا(س) و مراسم گرامی‌داشت مقام زن (ویژه بانوان جهادگر استان تهران)

۰۱ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۸:۵۳ ۲۰

 

ظهر روز شنبه یکم بهمن ماه 1401 جشن میلاد حضرت زهرا(س) و مراسم گرامی‌داشت مقام زن (ویژه بانوان جهادگر استان تهران) با حضور دکتر حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی، سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس، سرپرست معاونت فرهنگی، مشاور رییس جهاددانشگاهی در امور بانوان و جمعی از مدیران ارشد و بانوان شاغل در جهاددانشگاهی امروز، در پژوهشکده فرهنگ و هنر این نهاد برگزار شد.

جشن میلاد حضرت زهرا(س) و مراسم گرامی‌داشت مقام زن (ویژه بانوان جهادگر استان تهران)
جشن میلاد حضرت زهرا(س) و مراسم گرامی‌داشت مقام زن (ویژه بانوان جهادگر استان تهران)
جشن میلاد حضرت زهرا(س) و مراسم گرامی‌داشت مقام زن (ویژه بانوان جهادگر استان تهران)
جشن میلاد حضرت زهرا(س) و مراسم گرامی‌داشت مقام زن (ویژه بانوان جهادگر استان تهران)
جشن میلاد حضرت زهرا(س) و مراسم گرامی‌داشت مقام زن (ویژه بانوان جهادگر استان تهران)
جشن میلاد حضرت زهرا(س) و مراسم گرامی‌داشت مقام زن (ویژه بانوان جهادگر استان تهران)
جشن میلاد حضرت زهرا(س) و مراسم گرامی‌داشت مقام زن (ویژه بانوان جهادگر استان تهران)
جشن میلاد حضرت زهرا(س) و مراسم گرامی‌داشت مقام زن (ویژه بانوان جهادگر استان تهران)
جشن میلاد حضرت زهرا(س) و مراسم گرامی‌داشت مقام زن (ویژه بانوان جهادگر استان تهران)
جشن میلاد حضرت زهرا(س) و مراسم گرامی‌داشت مقام زن (ویژه بانوان جهادگر استان تهران)
جشن میلاد حضرت زهرا(س) و مراسم گرامی‌داشت مقام زن (ویژه بانوان جهادگر استان تهران)
جشن میلاد حضرت زهرا(س) و مراسم گرامی‌داشت مقام زن (ویژه بانوان جهادگر استان تهران)
جشن میلاد حضرت زهرا(س) و مراسم گرامی‌داشت مقام زن (ویژه بانوان جهادگر استان تهران)
جشن میلاد حضرت زهرا(س) و مراسم گرامی‌داشت مقام زن (ویژه بانوان جهادگر استان تهران)
جشن میلاد حضرت زهرا(س) و مراسم گرامی‌داشت مقام زن (ویژه بانوان جهادگر استان تهران)
جشن میلاد حضرت زهرا(س) و مراسم گرامی‌داشت مقام زن (ویژه بانوان جهادگر استان تهران)
جشن میلاد حضرت زهرا(س) و مراسم گرامی‌داشت مقام زن (ویژه بانوان جهادگر استان تهران)
جشن میلاد حضرت زهرا(س) و مراسم گرامی‌داشت مقام زن (ویژه بانوان جهادگر استان تهران)
جشن میلاد حضرت زهرا(س) و مراسم گرامی‌داشت مقام زن (ویژه بانوان جهادگر استان تهران)
جشن میلاد حضرت زهرا(س) و مراسم گرامی‌داشت مقام زن (ویژه بانوان جهادگر استان تهران)