نشست خبری نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت

۱۸ دی ۱۴۰۱ | ۱۳:۵۲ ۱۴

صبح روز یکشنبه 18 دی ماه 1401 نشست خبری نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت توسط سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران در پژوهشکده فناوری های نوین زخم و ترمیم بافت (یارا) برگزار شد.

نشست خبری نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نشست خبری نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نشست خبری نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نشست خبری نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نشست خبری نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نشست خبری نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نشست خبری نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نشست خبری نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نشست خبری نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نشست خبری نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نشست خبری نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نشست خبری نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نشست خبری نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
نشست خبری نهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت