امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین جهاددانشگاهی و سازمان بسیج سازندگی سپاه محمدرسول الله (ص) تهران بزرگ

۰۱ آذر ۱۴۰۱ | ۱۳:۱۳ ۶

صبح امروز سه شنبه اول آذر ماه 1401 تفاهم نامه همکاری فی مابین جهاددانشگاهی و سازمان بسیج سازندگی سپاه محمدرسول الله (ص) تهران بزرگ به امضا رسید.

امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین جهاددانشگاهی و سازمان بسیج سازندگی سپاه محمدرسول الله (ص) تهران بزرگ
امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین جهاددانشگاهی و سازمان بسیج سازندگی سپاه محمدرسول الله (ص) تهران بزرگ
امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین جهاددانشگاهی و سازمان بسیج سازندگی سپاه محمدرسول الله (ص) تهران بزرگ
امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین جهاددانشگاهی و سازمان بسیج سازندگی سپاه محمدرسول الله (ص) تهران بزرگ
امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین جهاددانشگاهی و سازمان بسیج سازندگی سپاه محمدرسول الله (ص) تهران بزرگ
امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین جهاددانشگاهی و سازمان بسیج سازندگی سپاه محمدرسول الله (ص) تهران بزرگ