تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی با آرمان‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب

۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۲:۲۰ ۱۶

صبح روز چهارشنبه 12 مرداد ماه 1401 جهادگران جهاددانشگاهی در آستانه‌ چهل و دومین سالگرد تشکیل این نهاد، با حضور در حرم مطهر امام خمینی(ره) با آرمان‌های بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، تجدید میثاق و با رهبر معظم انقلاب اسلامی، بیعت دوباره بستند.

تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی با آرمان‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب
تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی با آرمان‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب
تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی با آرمان‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب
تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی با آرمان‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب
تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی با آرمان‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب
تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی با آرمان‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب
تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی با آرمان‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب
تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی با آرمان‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب
تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی با آرمان‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب
تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی با آرمان‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب
تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی با آرمان‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب
تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی با آرمان‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب
تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی با آرمان‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب
تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی با آرمان‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب
تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی با آرمان‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب
تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی با آرمان‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب