برگزاری اولین جلسه کارگروه ارزیابی صلاحیت تخصصی مدیران جهاددانشگاهی

۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۰:۰۸ ۵

صبح روز سه شنبه 11 مرداد ماه 1401   اولین جلسه کارگروه ارزیابی صلاحیت تخصصی مدیران جهاددانشگاهی  با حضور دکتر روح‌الله دهقانی فیروزآبادی رییس این نهاد و دیگر اعضا باهدف بررسی شرح وظایف و صلاحیت مدیران جهاددانشگاهی برگزار شد.

برگزاری اولین جلسه کارگروه ارزیابی صلاحیت تخصصی مدیران جهاددانشگاهی
برگزاری اولین جلسه کارگروه ارزیابی صلاحیت تخصصی مدیران جهاددانشگاهی
برگزاری اولین جلسه کارگروه ارزیابی صلاحیت تخصصی مدیران جهاددانشگاهی
برگزاری اولین جلسه کارگروه ارزیابی صلاحیت تخصصی مدیران جهاددانشگاهی
برگزاری اولین جلسه کارگروه ارزیابی صلاحیت تخصصی مدیران جهاددانشگاهی