دیدار مدیران و پژوهشگران جهاددانشگاهی با رییس جمهور

۰۵ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۶:۰۵ ۱۵

صبح روز چهارشنبه ۵ مردادماه 1401  آیت الله سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور، در آستانه چهل و دومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی با حضور در پژوهشگاه رویان این نهاد از نزدیک با فعالیت های جهاددانشگاهی در حوزه های مختلف آشنا شد و در جمع مدیران و پژوهشگران این نهاد سخنرانی کرد. 

دیدار مدیران و پژوهشگران جهاددانشگاهی با رییس جمهور
دیدار مدیران و پژوهشگران جهاددانشگاهی با رییس جمهور
دیدار مدیران و پژوهشگران جهاددانشگاهی با رییس جمهور
دیدار مدیران و پژوهشگران جهاددانشگاهی با رییس جمهور
دیدار مدیران و پژوهشگران جهاددانشگاهی با رییس جمهور
دیدار مدیران و پژوهشگران جهاددانشگاهی با رییس جمهور
دیدار مدیران و پژوهشگران جهاددانشگاهی با رییس جمهور
دیدار مدیران و پژوهشگران جهاددانشگاهی با رییس جمهور
دیدار مدیران و پژوهشگران جهاددانشگاهی با رییس جمهور
دیدار مدیران و پژوهشگران جهاددانشگاهی با رییس جمهور
دیدار مدیران و پژوهشگران جهاددانشگاهی با رییس جمهور