بازدید رییس جهاددانشگاهی از خبرگزاری مهر

۲۶ تیر ۱۴۰۱ | ۱۳:۱۳ ۱۴

صبح روز یکشنبه 26 تیرماه 1401 دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی رییس جهاددانشگاهی در آستانه چهل و دومین سالگرد تشکیل این نهاد با حضور در خبرگزاری  مهر با دکتر محمد شجاعیان مدیرعامل این خبرگزاری دیدار و گفت وگو کرد.

بازدید رییس جهاددانشگاهی از خبرگزاری مهر
بازدید رییس جهاددانشگاهی از خبرگزاری مهر
بازدید رییس جهاددانشگاهی از خبرگزاری مهر
بازدید رییس جهاددانشگاهی از خبرگزاری مهر
بازدید رییس جهاددانشگاهی از خبرگزاری مهر
بازدید رییس جهاددانشگاهی از خبرگزاری مهر
بازدید رییس جهاددانشگاهی از خبرگزاری مهر
بازدید رییس جهاددانشگاهی از خبرگزاری مهر
بازدید رییس جهاددانشگاهی از خبرگزاری مهر
بازدید رییس جهاددانشگاهی از خبرگزاری مهر
بازدید رییس جهاددانشگاهی از خبرگزاری مهر
بازدید رییس جهاددانشگاهی از خبرگزاری مهر
بازدید رییس جهاددانشگاهی از خبرگزاری مهر
بازدید رییس جهاددانشگاهی از خبرگزاری مهر