دومین کنفرانس پژوهش های نشر

۲۲ تیر ۱۴۰۱ | ۱۰:۴۱ ۱۱

صبح روز چهارشنبه 22 تیرماه 1401 دومین کنفرانس پژوهش های نشر به همت سازمان انتشارات جهاددانشگاهی در سالن همایش های کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران در حال برگزاری است.

دومین کنفرانس پژوهش های نشر
دومین کنفرانس پژوهش های نشر
دومین کنفرانس پژوهش های نشر
دومین کنفرانس پژوهش های نشر
دومین کنفرانس پژوهش های نشر
دومین کنفرانس پژوهش های نشر
دومین کنفرانس پژوهش های نشر
دومین کنفرانس پژوهش های نشر
دومین کنفرانس پژوهش های نشر
دومین کنفرانس پژوهش های نشر
دومین کنفرانس پژوهش های نشر