بازدید رییس جهاددانشگاهی از خبرگزاری ایرنا

۲۱ تیر ۱۴۰۱ | ۱۵:۱۱ ۱۶

صبح روز سه شنبه 21 تیرماه 1401 در آستانه چهل و دومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی، دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی رییس این نهاد طی بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا) با دکتر علی نادری مدیرعامل این خبرگزاری دیدار و گفت وگو کرد.

بازدید رییس جهاددانشگاهی از خبرگزاری ایرنا
بازدید رییس جهاددانشگاهی از خبرگزاری ایرنا
بازدید رییس جهاددانشگاهی از خبرگزاری ایرنا
بازدید رییس جهاددانشگاهی از خبرگزاری ایرنا
بازدید رییس جهاددانشگاهی از خبرگزاری ایرنا
بازدید رییس جهاددانشگاهی از خبرگزاری ایرنا
بازدید رییس جهاددانشگاهی از خبرگزاری ایرنا
بازدید رییس جهاددانشگاهی از خبرگزاری ایرنا
بازدید رییس جهاددانشگاهی از خبرگزاری ایرنا
بازدید رییس جهاددانشگاهی از خبرگزاری ایرنا
بازدید رییس جهاددانشگاهی از خبرگزاری ایرنا
بازدید رییس جهاددانشگاهی از خبرگزاری ایرنا
بازدید رییس جهاددانشگاهی از خبرگزاری ایرنا
بازدید رییس جهاددانشگاهی از خبرگزاری ایرنا
بازدید رییس جهاددانشگاهی از خبرگزاری ایرنا
بازدید رییس جهاددانشگاهی از خبرگزاری ایرنا