سفر یک روزه دکتر طیبی به خوزستان

۱۷ شهریور ۱۴۰۰ ۲۸

چهارشنبه 17 شهریور 1400 دکتر طیبی رییس جهادانشگاهی به خوزستان سفر کرد و ضمن بازید از خط تولید مته حفاری بازدید با مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران دیدار کرد.