آیین گرامی داشت چهل و یکمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی

۱۷ مرداد ۱۴۰۰ ۴۷

صبح امروز ، یکشنبه  17 مرداد ماه 1400   آیین گرامی داشت چهل و یکمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی در مجلس شورای اسلامی و با حضور دکتر قالیباف رییس قوه  مقننه  بهصورت برخط برگزار شد.