حال و هوای شهر تهران در آستانه چهل و یکمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی

۱۳ مرداد ۱۴۰۰ ۱۳

در آستانه فرارسیدن 16 مرداماه، تبلیغات گرامیداشت چهل و یکمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی در نقاط مختلف شهر تهران به نمایش درآمد که بخشی از آن در این تصاویر درج شده است.

حال و هوای شهر تهران در آستانه چهل و یکمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی - میدان قدس
حال و هوای شهر تهران در آستانه چهل و یکمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی
حال و هوای شهر تهران در آستانه چهل و یکمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی - ونک
حال و هوای شهر تهران در آستانه چهل و یکمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی
حال و هوای شهر تهران در آستانه چهل و یکمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی
حال و هوای شهر تهران در آستانه چهل و یکمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی - میدان صادقیه
حال و هوای شهر تهران در آستانه چهل و یکمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی - خیابان انقلاب
حال و هوای شهر تهران در آستانه چهل و یکمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی - میدان قدس تجریش
حال و هوای شهر تهران در آستانه چهل و یکمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی - پارک وی
حال و هوای شهر تهران در آستانه چهل و یکمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی - پارک وی
حال و هوای شهر تهران در آستانه چهل و یکمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی - پارک وی
حال و هوای شهر تهران در آستانه چهل و یکمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی - میدان ونک
حال و هوای شهر تهران در آستانه چهل و یکمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی- میدان هفت تیر