موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی رشت

تعداد بازدید:۲۷۵۷۲

 

نشانی: گیلان – رشت - بلوار لاکان – مسکن مهر – میدان ولایت – ذوالفقار جنوبی – مجتمع آموزشی پژوهشی سازمان جهاددانشگاهی گیلان
تلفن: 9-33465557-013
نمابر: 33465562-013
پست الکترونیک: Elmofarhang.exam@gmail.com
وب سایت: http://jdrasht.acecr.ac.ir/fa