رییس جهاددانشگاهی اصفهان خبر داد:

اخذ موافقت قطعی گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهر توسط جهاددانشگاهی اصفهان

۱۸ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۰:۵۲ کد : ۴۲۲۰۳ پژوهش و فناوری
رییس جهاد دانشگاهی اصفهان، از اخذ موافقت قطعی گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهر خبر داد و گفت: این گروه پژوهشی با ارایه عملکرد شایان توجه خود، حائز شرایط اخذ موافقت قطعی شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی جهاد دانشگاهی شده است.
اخذ موافقت قطعی گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهر توسط جهاددانشگاهی اصفهان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی اصفهان، مهدی ژیان‌پور رییس جهاددانشگاهی این واحد سازمانی اظهار کرد: با تصویب شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی جهاددانشگاهی، ۴ بهمن‌ماه گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهر جهاددانشگاهی واحد اصفهان موفق به اخذ موافقت قطعی شد.

وی افزود: این گروه از سال 1392 فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون فعالیت‌های پژوهشی موفقی در زمینه نیازسنجی شهری، کیفیت زندگی شهری، اثربخشی و تحلیل محتوای رسانه‌های شهری، مشارکت شهروندی، تعیین اولویت‌های راهبردی شهر و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی  نسبت به جامعه محلی را به انجام رسانده است. این گروه همچنین در زمینه نشر آثار پژوهشی کتابهایی با عنوان «نیازسنجی»  و «مدل مفهومی شناسنامه فرهنگی اجتماعی محلات شهر اصفهان» ترجمه و تالیف کرده و مقالات متعددی را نیز در مجلات معتبر علمی و پژوهشی منتشر کرده است.

رییس جهاددانشگاهی اصفهان با اشاره به چشم انداز این گروه پژوهشی تاکید کرد: گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی فرهنگی شهر واحد اصفهان در یک افق 10 ساله، در نظر دارد به قطب علمی پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی در حوزه پایداری اجتماعی مشتمل بر موضوعاتی چون مسئولیت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی شهری، حکمروایی خوب، عدالت اجتماعی، توانمندسازی و زیست‌پذیری تبدیل شود.

کلید واژه ها: جهاددانشگاهی اصفهان


نظر شما :