دکتر محمدصادق بیجندی

تعداد بازدید:۲۹۱۱۹
دکتر محمدصادق بیجندی
عنوان دکتر محمد صادق بیجندی
سمت معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی (دفتر مرکزی جهادانشگاهی)
تلفن 021-66971354
پست الکترونیک bijandi@usc.ac.ir
تحصیلات
 • دکتری:  مدیریت آموزشی دانشگاه یو پی ام مالزی ( پوترا) 1391
 • کارشناسی ارشد:  مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی 1384
  • کارشناسی:  مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی1369 تهران
سوابق اجرایی

مسئولیت‏ ها و فعالیت‏ های اجرایی

 • رییس مرکز آموزش جهاددانشگاهی علامه طباطبایی شعبه کاشمر           1373- 1370
 • سرپرست موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی  شعبه کاشمر                  1379-1373
 • سرپرست مرکز آموزش عالی علوم کاربردی جهاد دانشگاهی شعبه کاشمر  1379- 1375
 • مدیر کل آموزش دانشگاه علم و فرهنگ                                           1382- 1379
 • مدیرکل طرح و برنامه و عمران و توسعه دانشگاه علم و فرهنگ              1387-1382
 • عضویت درشورای آموزشی، کمیسیون موارد خاص، شورای دانشگاه و تعدادی دیگر از کمیته ها و شورا های دانشگاه حسب مورد
 •   معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه علم وفرهنگ تا آذرماه 1395
 • عضو گروه مدیریت
 • استادیار پایه 18
مقالات فارسی
 •   بیجندی، محمد صادق، (1383) تهران "نظارت و راهنمایی آموزشی معلمان تازه کار چالشی فراروی آموزش و پرورش در جستجوی تبیین نقش کلیدی مدیران و معلمین مجرب برای موفقیت و هدایت خردمندانه" همایش نهضت تولید علم ، جنبش نرم افزاری و آراد اندیشی در آموزش و پرورش- بهمن ماه 1383 (در زمره مقالات برتر همایش انتخاب گردید)
 •  بیجندی، محمد صادق، (1384) تهران "سازمانهای یادگیرنده الگویی مناسب برای ایجاد تغییر در ساختارهای سازمانی" دومین همایش توسعه دانایی محور، دانشگاه پیشاهنگ ( بعنوان یکی از مقالات برتر در نشست تخصصی توسعه دانایی محور، نهادهای مولد دانایی ارائه گردید)
 • بیجندی، محمد صادق، (1391) تهران " نقش برنامه درسی پنهان در مهندسی فرهنگی" نخستین همایش ملی فرهنگ دانشجویی و مهندسی فرهنگی
ویراستاری بیجندی، محمد صادق، (1384)ویراستاری علمی کتاب برنامه ریزی درسی راهنمای عمل-انتشارات پیام اندیشه (نویسنده دکتر ملکی چاپ پانزدهم)
پروژه های پژوهشی عضو پروژه جهانی

ORGANIZATIONAL CULTURE, INSTRUCTIONAL LEADERSHIP & TRUST: A COMPARATIVE STUDY (MALAYSIA, KAZAKHSTAN, IRAN, SOUTH AFIRCA, INDIA, THAILAND, JAPAN & MALDIVES)

1.           Dr. Thiyagarajan Annamalai, Malaysia,

2.           Dr. Maganat Shegebayev, Kazakhstan

3.           Aisham Seitova, Kazakhstan

4.           Dr. Mohammad Sadegh Bijandi, Iran

5.           Takalani Samuel Mashau , South Africa

6.           Dr. Humbulani Nancy Mutshaeni, South Africa

7.           Assoc. Prof. Dr. Ajitsinh P. Rana, India

8.           Dr. Gumpanat Boriboon, Thailand

9.           Dr. Yusuke Suzumura, Japan