دکتر محمدرضا پورعابدی

تعداد بازدید:۲۰۱۱۵
دکتر محمدرضا پورعابدی

دکتر محمدرضا پورعابدی
معاون پژوهش وفناوری


دفتر مرکزی جهادانشگاهی
تلفن: 66466569
پست الکترونیک: pourabedy@acecr.ac.ir

 

 

 

 

سوابق تحصیلی:
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: مدیریت صنعتی

کارشناسی: مهندسی برق(قدرت(

 سوابق علمی -  اجرایی :

1- رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان خوزستان از سال 1373 تا 1385

2-سرپرست مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان از سال 1380 تا 1385

3-سرپرست پژوهشکده تکنولوژی تولید از سال 1383 تا تا 1385

4-معاون هماهنگی وتوسعه د فتر مرکزی جهاددانشگاهی از سال 1386 تا دیماه 1389

5- مشاور رییس و دبیر هیات امنای جهاد دانشگاهی از سال 1392 تا کنون

6- رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان از سال 1393 تا کنون

 
سوابق تدریس :

15 سال

  موارد تدریس :

1- تجزیه و تحلیل وطراحی سیستم ها

2- مدیریت و مبانی سازمان

3- کارآفرینی

4- مدیریت منابع انسانی

5- مدیریت رفتار سازمانی

6- روابط صنعتی

7- مدیریت استراتژیک

  ارائه مقاله در همایش‌ها و نشریات :

1- جهانی شدن، ‌تعاونی های کارآفرین روستایی، ‌چالش ها و فرصت ها ( ارائه شده در همایش ملی تعاون وکارآفرینی(

2- آموزش کار آفرینی تکنولوژیک (ارائه شده در اولین همایش آموزش کار آفرینی (

3- بررسی عناصر چیره دستی سازمانی در سازمان های علمی وفناورانه

 -4چیره دستی سازمانی برای نیل به اقتصاد دانش محور

 پروژه‌های تحقیقاتی :

1- توسعه کارآفرینی تکنولوژیک با تاکید بر مدل آموزشی (مجری )

2- توانمند سازی  فارغ التحصیلان دانشگاهی با تاکید بر طراحی وتدوین آموزشهای تکمیلی خود اشتغالی(مجری (

3- طرح ایجاد ظرفیتهای جدید شغلی بر اساس رشته های دانشگاهی با تاکید بر نیازهای جامعه(مجری (

4- طرح مطالعاتی روند سرمایه گذاری در سالهای اخیر و نگاهی به آینده استان خوزستان (همکار(

5- طرح ملی آمار گیری جامع فرهنگی کشور(همکار)

6- ارز یابی و اثر بخشی تسهیلات ماده 56قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی در زمینه ایجاد مشاغل پایدار ومولد (همکار(

7- کار برد پالس پاور در صنعت(همکار(

8- طراحی مدل شایستگی  کارکنان برای سازمان رگولاتوری وزارت ICT

  داوری مقالات و طرح‌ها:

عضو کمیته علمی سمینار (( تولید داخلی – تجارت جهانی )) که توسط سازمان بازرگانی در سال 1383 برگزار گردید و بررسی نهائی تمامی مقالات در این کمیته صورت پذیرفته است

ارزیابی طرح‌های پژوهشی :

1- طراحی مدل ارزیابی ستاد ، واحدها وپژوهشکده های جهاد دانشگاهی

 
عضویت در کمیته ها وکار گروههای تخصصی :

1- شورای مرکزی سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی   

2- شورای فناوری پارک های علم وفناوری کرمانشاه والبرز

3- شورای نظارت وگسترش شرکت ها وموسسات جهاددانشگاهی       

4- شورای علمی پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی               

5- شورای علمی گروه مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی جهاددانشگاهی                       

6- شورای علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علم وفرهنگ

 تدریس در کارگاه‌های آموزشی:

-  کارگاه آموزشی بازاریابی جهت مشاغل کوچک جهت فارغ التحصیلان دانشگاهی

 - کارگاه آموزشی تهیه طرح کسب و کار( B.P ) جهت فارغ التحصیلان دانشگاهی

-  برگزاری کارگاه تعاون و کارآفرینی برای متقاضیان تأسیس تعاونی (7مورد(

-  برگزاری کارگاه کارآفرینی برای متقاضیان راه اندازی مشاغل زود بازده (2مورد(

-  برگزاری کارگاه تهیه طرح کسب و کار (B.P) برای مربیان کار آفرینی (2 مورد(

شرکت در کارگاه‌ها وسمینارهای تخصصی:

1- شرکت درکارگاه نحوه تدوین طرح تحقیق در حوزه اشتغال وکارآفرینی

2- کاربرد های اقتصادی انرزی خورشیدی

3- تجارت الکترونیک وسیستم های پرداخت الکترونیک

4- تربیت مربی کار آفرینی

راهنمای پروژه‌های دوره‌های تربیت مربی کارآفرینی :

1-رابطه محیط و تشویق و ترغب مسئولین مدرسه در باروری روحیه کارآفرینی دانش آموزان در مدارس شهرکرد

2- کسب و کار و کارآفرینی در نظام ارزشی

3- بررسی موانع و ارائه راه‌کارهای توسعه کارآفرینی در دانشگاه‌های گیلان از دیدگاه دانشجویان، اساتید و صاحب‌نظران دانشگاهی

4-بررسی موانع توسعه کارافرینی زنان استان گلستان و ارائه راهکارها

5- ضرورت ارائه فرهنگ و اخلاق کار در دوره‌های آموزش کارآفرینی و تهیه طرح درس آن

6 -سیستم مدیریتی در یک شرکت تولیدی

7- بررس موانع توسعه کارآفرینی در دانشگاه از دید دانشجویان دانشگاه پیام نور ایلام

8- بررسی نقش مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش سازمان‌های دانش آفرین

9- بررسی میزان تحقق یک طرح کسب و کار مصوب و اجرا شده و تحلیل نقاط ضعف و قوت آن

10- بررسی اصول و قواعد فروشندگی موفق

11- تهیه و راهنمای سرمایه‌گذاری برای کار آفرینان و شرکت‌های در شرف تأسیس با ذکر کلیه قوانین و مقررات مربوطه و گردش کار آن

12- بررسی وضعیت آموزش کارآفرین در ایران

13- نقش رسانه‌های عمومی در آموزش کارآفرینی

14- ارائه مدل آموزشی کارآفرینی سازمان

15- بررسی یک بنگاه اقتصادی کارآفرین موفق و شناسایی

16- نقش عوامل سیاسی در توسعه کارآفرینی

17- بررسی موانع و راه‌کارهای توسعه کارآفرینی در دانشگاه‌ها از دیدگاه اساتید، ‌دانشجویان و صاحب نظران

18- کارآفرینی از منظر اسلام در سیره نبوی