دکتر محمدرضا پورعابدی

تعداد بازدید:۲۵۱۷۴
دکتر محمدرضا پورعابدی
عنوان دکتر محمدرضا پورعابدی
سمت معاون پژوهش وفناوری (دفتر مرکزی جهادانشگاهی)
تلفن 021-66466569
پست الکترونیک pourabedy@acecr.ac.ir
سوابق تحصیلی
 • آخرین مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد: مدیریت صنعتی
 • کارشناسی: مهندسی برق(قدرت)
سوابق علمی -  اجرایی
 •  رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان خوزستان از سال 1373 تا 1385
 • سرپرست مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان از سال 1380 تا 1385
 • سرپرست پژوهشکده تکنولوژی تولید از سال 1383 تا تا 1385
 • معاون هماهنگی وتوسعه د فتر مرکزی جهاددانشگاهی از سال 1386 تا دیماه 1389
 • مشاور رییس و دبیر هیات امنای جهاد دانشگاهی از سال 1392 تا کنون
 • رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان از سال 1393 تا کنون
سوابق تدریس

15 سال

موارد تدریس :

 •  تجزیه و تحلیل وطراحی سیستم ها
 • مدیریت و مبانی سازمان
 • کارآفرینی
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت رفتار سازمانی
 • روابط صنعتی
 • مدیریت استراتژیک
 ارائه مقاله در همایش‌ها و نشریات
 • جهانی شدن، ‌تعاونی های کارآفرین روستایی، ‌چالش ها و فرصت ها ( ارائه شده در همایش ملی تعاون وکارآفرینی)
 • آموزش کار آفرینی تکنولوژیک (ارائه شده در اولین همایش آموزش کار آفرینی)
 • بررسی عناصر چیره دستی سازمانی در سازمان های علمی وفناورانه
 • چیره دستی سازمانی برای نیل به اقتصاد دانش محور
 پروژه‌های تحقیقاتی
 • توسعه کارآفرینی تکنولوژیک با تاکید بر مدل آموزشی (مجری )
 • توانمند سازی  فارغ التحصیلان دانشگاهی با تاکید بر طراحی وتدوین آموزشهای تکمیلی خود اشتغالی(مجری)
 • طرح ایجاد ظرفیتهای جدید شغلی بر اساس رشته های دانشگاهی با تاکید بر نیازهای جامعه(مجری)
 • طرح مطالعاتی روند سرمایه گذاری در سالهای اخیر و نگاهی به آینده استان خوزستان (هم)
 • طرح ملی آمار گیری جامع فرهنگی کشور(همکار)
 • ارز یابی و اثر بخشی تسهیلات ماده 56قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی در زمینه ایجاد مشاغل پایدار ومولد (همکار)
 • کاربرد پالس پاور در صنعت(همکار)
 • طراحی مدل شایستگی  کارکنان برای سازمان رگولاتوری وزارت ICT
داوری مقالات و طرح‌ها عضو کمیته علمی سمینار (( تولید داخلی – تجارت جهانی )) که توسط سازمان بازرگانی در سال 1383 برگزار گردید و بررسی نهائی تمامی مقالات در این کمیته صورت پذیرفته است.
ارزیابی طرح‌های پژوهشی  طراحی مدل ارزیابی ستاد ، واحدها وپژوهشکده های جهاد دانشگاهی

عضویت در کمیته ها وکار گروههای تخصصی
 • شورای مرکزی سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی
 • شورای فناوری پارک های علم وفناوری کرمانشاه والبرز
 • شورای نظارت وگسترش شرکت ها وموسسات جهاددانشگاهی
 • شورای علمی پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی
 • شورای علمی گروه مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی جهاددانشگاهی
 • شورای علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علم وفرهنگ
 تدریس در کارگاه‌های آموزشی
 • کارگاه آموزشی بازاریابی جهت مشاغل کوچک جهت فارغ التحصیلان دانشگاهی
 • کارگاه آموزشی تهیه طرح کسب و کار( B.P ) جهت فارغ التحصیلان دانشگاهی
 •  برگزاری کارگاه تعاون و کارآفرینی برای متقاضیان تأسیس تعاونی (7مورد)
 •   برگزاری کارگاه کارآفرینی برای متقاضیان راه اندازی مشاغل زود بازده (2مورد)
 •   برگزاری کارگاه تهیه طرح کسب و کار (B.P) برای مربیان کار آفرینی (2 مورد)
شرکت در کارگاه‌ها وسمینارهای تخصصی
 • شرکت درکارگاه نحوه تدوین طرح تحقیق در حوزه اشتغال وکارآفرینی
 • کاربرد های اقتصادی انرزی خورشیدی
 • تجارت الکترونیک وسیستم های پرداخت الکترونیک
 •  تربیت مربی کار آفرینی
راهنمای پروژه‌های دوره‌های تربیت مربی کارآفرینی
1-رابطه محیط و تشویق و ترغب مسئولین مدرسه در باروری روحیه کارآفرینی دانش آموزان در مدارس شهرکرد

2- کسب و کار و کارآفرینی در نظام ارزشی

3- بررسی موانع و ارائه راه‌کارهای توسعه کارآفرینی در دانشگاه‌های گیلان از دیدگاه دانشجویان، اساتید و صاحب‌نظران دانشگاهی

4-بررسی موانع توسعه کارافرینی زنان استان گلستان و ارائه راهکارها

5- ضرورت ارائه فرهنگ و اخلاق کار در دوره‌های آموزش کارآفرینی و تهیه طرح درس آن

6 -سیستم مدیریتی در یک شرکت تولیدی

7- بررس موانع توسعه کارآفرینی در دانشگاه از دید دانشجویان دانشگاه پیام نور ایلام

8- بررسی نقش مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش سازمان‌های دانش آفرین

9- بررسی میزان تحقق یک طرح کسب و کار مصوب و اجرا شده و تحلیل نقاط ضعف و قوت آن

10- بررسی اصول و قواعد فروشندگی موفق

11- تهیه و راهنمای سرمایه‌گذاری برای کار آفرینان و شرکت‌های در شرف تأسیس با ذکر کلیه قوانین و مقررات مربوطه و گردش کار آن

12- بررسی وضعیت آموزش کارآفرین در ایران

13- نقش رسانه‌های عمومی در آموزش کارآفرینی

14- ارائه مدل آموزشی کارآفرینی سازمان

15- بررسی یک بنگاه اقتصادی کارآفرین موفق و شناسایی

16- نقش عوامل سیاسی در توسعه کارآفرینی

17- بررسی موانع و راه‌کارهای توسعه کارآفرینی در دانشگاه‌ها از دیدگاه اساتید، ‌دانشجویان و صاحب نظران

18- کارآفرینی از منظر اسلام در سیره نبوی