دکتر سید محمدجواد شوشتری

تعداد بازدید:۲۸۱۹
دکتر سید محمدجواد شوشتری

 

دکتر سید محمد جواد شوشتری
معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی

 

 

دفتر مرکزی جهادانشگاهی
تلفن: 66409756
پست الکترونیک: shooshtari@acecr.ac.ir
 

سوابق اجرایی:

- دکتر شوشتری دارای مدرک دکترای مدیریت است 
- عضو هیات علمی و شورای علمی جهاددانشگاهی 
- سرپرست سازمانی قرآنی دانشگاهیان کشور 
- مدیرعامل خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) 
- ریاست سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران
- معاون اداری مالی سازمان مدارس خارج کشور، 
- مدیرعامل سازمان زیباسازی تهران 
-مدیر کل دفتر شهردار تهران