سامانه جامع مراکز آموزشی

تعداد بازدید:۷۱۱۸۱

 

برای ورود به صفحه سامانه مرکز آموزشی جهاددانشگاهی استان ها بر روی اسم استان مورد نظر خود کلیک فرمایید:

 

1- آذربایجان شرقی     تلفن: 3348607 و3348608 و 3339712

2- آذربایجان غربی      تلفن: 0441-3468618

3- اردبیل                  تلفن: 2246515 - 2246616-2245507

4- اصفهان                تلفن: 0311-7922673

5- الزهراء (س)         تلفن: 88044051-9-88058940داخلی 2194

6- امیرکبیر               تلفن: 66950981 - 66465392

7- ایلام                    تلفن: 2243560-2243562-2243570

8- تربیت مدرس         تلفن: (8288 داخلی 4114 _ 3945 ) 88220304 - 88220295

9- البرز(خوارزمی)      تلفن: 0261-4452793

10- سازمان جهاددانشگاهی تهران تلفن: 88963414 -021

11- چهارمحال‌وبختیاری تلفن: 2241514-2222246

12- خراسان شمالی       تلفن: 0584 -2285727

13- خراسان‌جنوبی        تلفن: 2223006-2221020

14- خواجه نصیرالدین طوسی تلفن: (پنج خط)88466200

15- سازمان جهاددانشگاهی خوزستان تلفن: 33330023- 33360022

16- زنجان                  تلفن: 4248243

17- سمنان                  تلفن: 3325030

18- سیستان‌وبلوچستان   تلفن: 2440087- 2448219

19- شهید بهشتی           تلفن: 22431939 - 22431934

20- صنعتی اصفهان       تلفن: 3912540

21- صنعتی شریف         تلفن: 66007889 - 66024544 - 66005970

22- علامه طباطبایی       تلفن: 88911001 - 3

23- علم و صنعت           تلفن: 77455001 - 2

24- علم و فرهنگ           تلفن: 44238171 - 5

25- علوم پزشکی‌تهران    تلفن: 66405895 – 66404720

26- علوم پزشکی‌شهیدبهشتی تلفن: 9-22439864

27- فارس                    تلفن: 2335010- 2343112- 2352219

28- قزوین                   تلفن : 33236797 – 028 و 33230106- 028

29- قم                         تلفن: 0251-7839400

30- کردستان                تلفن: 2227428-2277901

31- کرمان                   تلفن: 0341-3221442 - 4

32- کرمانشاه                تلفن: 2236412

33- کهگیلویه‌وبویراحمد    تلفن: 2236412

34- گیلان                     تلفن: 3232563-4

35- لرستان                   تلفن: 3236628

36- مازندران                تلفن: 2253520-21(2253383)

37- مرکزی (اراک)         تلفن: 2777400-4 - 2785550 - 2770470

38- مشهد                      تلفن: 8832360 - 2

39- هرمزگان                 تلفن: 6684401-10

40- همدان                     تلفن: 38266684-32512282

41- هنر                        تلفن: 66465327

42- یزد                         تلفن: 01712323760

43- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی تلفن: 747 747 66

44- مرکز اطلاع رسانی بازار کار تلفن: 88525383