شرکت نگین فناور شریف

تعداد بازدید:۵۱۲۳

 

نشانی: کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - سه راه 22 بهمن - ابتدای خیابان جهاددانشگاهی - صندوق پستی: 1317-67145
تلفن: 38253811-083
نمابر: 38246768-083
پست الکترونیک: -
وب سایت: -