دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو

تعداد بازدید:۲۶۱۴۵
دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو

دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو- عضو هیات علمی و سرپرست پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی