مراسم معارفه سرپرست جدید خبرگزاری ایسنا

۱۲ تیر ۱۴۰۱ | ۱۴:۱۴ ۲۰

صبح روز یکشنبه 12 تیرماه 1401 مراسم تکریم علی متقیان مدیرعامل پیشین خبرگزاری ایسنا و معارفه مهدی عرفاتی سرپرست جدید این خبرگزاری با حضور دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی رییس جهاددانشگاهی در این خبرگزاری برگزار شد.

مراسم معارفه سرپرست جدید خبرگزاری ایسنا
مراسم معارفه سرپرست جدید خبرگزاری ایسنا
مراسم معارفه سرپرست جدید خبرگزاری ایسنا
مراسم معارفه سرپرست جدید خبرگزاری ایسنا
مراسم معارفه سرپرست جدید خبرگزاری ایسنا
مراسم معارفه سرپرست جدید خبرگزاری ایسنا
مراسم معارفه سرپرست جدید خبرگزاری ایسنا
مراسم معارفه سرپرست جدید خبرگزاری ایسنا
مراسم معارفه سرپرست جدید خبرگزاری ایسنا
مراسم معارفه سرپرست جدید خبرگزاری ایسنا
مراسم معارفه سرپرست جدید خبرگزاری ایسنا
مراسم معارفه سرپرست جدید خبرگزاری ایسنا
مراسم معارفه سرپرست جدید خبرگزاری ایسنا
مراسم معارفه سرپرست جدید خبرگزاری ایسنا
مراسم معارفه سرپرست جدید خبرگزاری ایسنا
مراسم معارفه سرپرست جدید خبرگزاری ایسنا
مراسم معارفه سرپرست جدید خبرگزاری ایسنا
مراسم معارفه سرپرست جدید خبرگزاری ایسنا
مراسم معارفه سرپرست جدید خبرگزاری ایسنا