اولین روز کاری رییس جدید جهاددانشگاهی

۰۹ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۲:۱۷ ۳۱

صبح امروز دوشنبه 9 خرداد ماه 1401 در اولین روز کاری دکتر روح‌الله دهقانی فیروزآبادی رییس جدید جهاددانشگاهی در جمع  هیات رییسه این نهاد حضور یافت.

اولین روز کاری رییس جدید جهاددانشگاهی
اولین روز کاری رییس جدید جهاددانشگاهی
اولین روز کاری رییس جدید جهاددانشگاهی
اولین روز کاری رییس جدید جهاددانشگاهی
اولین روز کاری رییس جدید جهاددانشگاهی
اولین روز کاری رییس جدید جهاددانشگاهی
اولین روز کاری رییس جدید جهاددانشگاهی
اولین روز کاری رییس جدید جهاددانشگاهی
اولین روز کاری رییس جدید جهاددانشگاهی
اولین روز کاری رییس جدید جهاددانشگاهی
اولین روز کاری رییس جدید جهاددانشگاهی
اولین روز کاری رییس جدید جهاددانشگاهی
اولین روز کاری رییس جدید جهاددانشگاهی
اولین روز کاری رییس جدید جهاددانشگاهی
اولین روز کاری رییس جدید جهاددانشگاهی
اولین روز کاری رییس جدید جهاددانشگاهی
اولین روز کاری رییس جدید جهاددانشگاهی
اولین روز کاری رییس جدید جهاددانشگاهی
اولین روز کاری رییس جدید جهاددانشگاهی
اولین روز کاری رییس جدید جهاددانشگاهی
اولین روز کاری رییس جدید جهاددانشگاهی
اولین روز کاری رییس جدید جهاددانشگاهی
اولین روز کاری رییس جدید جهاددانشگاهی
اولین روز کاری رییس جدید جهاددانشگاهی
اولین روز کاری رییس جدید جهاددانشگاهی
اولین روز کاری رییس جدید جهاددانشگاهی
اولین روز کاری رییس جدید جهاددانشگاهی
اولین روز کاری رییس جدید جهاددانشگاهی
اولین روز کاری رییس جدید جهاددانشگاهی
اولین روز کاری رییس جدید جهاددانشگاهی
اولین روز کاری رییس جدید جهاددانشگاهی