آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی مهدویت با حضور رییس جهاددانشگاهی

۰۳ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۱:۱۰ ۲۲

صبح روز دوشنبه 2 خرداد 1401  آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی مهدویت با حضور رییس جهاد دانشگاهی، مدیر مرکز پژوهشی موعود(عج) ودیگر مسئولان استانی در تالار استاد شهید مطهری دانشگاه قم برگزار شد.

آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی مهدویت با حضور رییس جهاددانشگاهی
آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی مهدویت با حضور رییس جهاددانشگاهی
آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی مهدویت با حضور رییس جهاددانشگاهی
آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی مهدویت با حضور رییس جهاددانشگاهی
آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی مهدویت با حضور رییس جهاددانشگاهی
آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی مهدویت با حضور رییس جهاددانشگاهی
آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی مهدویت با حضور رییس جهاددانشگاهی
آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی مهدویت با حضور رییس جهاددانشگاهی
آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی مهدویت با حضور رییس جهاددانشگاهی
آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی مهدویت با حضور رییس جهاددانشگاهی
آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی مهدویت با حضور رییس جهاددانشگاهی
آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی مهدویت با حضور رییس جهاددانشگاهی
آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی مهدویت با حضور رییس جهاددانشگاهی
آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی مهدویت با حضور رییس جهاددانشگاهی
آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی مهدویت با حضور رییس جهاددانشگاهی
آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی مهدویت با حضور رییس جهاددانشگاهی
آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی مهدویت با حضور رییس جهاددانشگاهی
آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی مهدویت با حضور رییس جهاددانشگاهی
آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی مهدویت با حضور رییس جهاددانشگاهی
آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی مهدویت با حضور رییس جهاددانشگاهی
آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی مهدویت با حضور رییس جهاددانشگاهی
آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی مهدویت با حضور رییس جهاددانشگاهی