انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین جهاددانشگاهی و سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق

۳۱ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۳:۳۲ ۱۱

صبح روز چهارشنبه 31 فروردین 1401  مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین جهاددانشگاهی و سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق با حضور محمود کمانی معاون وزیر و رییس سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی و دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی در این سازمان برگزار شد.

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین جهاددانشگاهی و سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق
انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین جهاددانشگاهی و سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق
انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین جهاددانشگاهی و سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق
انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین جهاددانشگاهی و سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق
انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین جهاددانشگاهی و سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق
انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین جهاددانشگاهی و سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق
انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین جهاددانشگاهی و سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق
انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین جهاددانشگاهی و سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق
انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین جهاددانشگاهی و سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق
انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین جهاددانشگاهی و سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق
انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین جهاددانشگاهی و سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق