دیدار و گفت‌وگوی وزیر نفت با رئیس جهاد دانشگاهی

۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۵:۰۴ ۱۲

صبح روز 27 فروردین 1401 نشست مشترک مهندس جواد اوجی وزیر نفت و دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و معاونان و مدیران ارشد این دو مجموعه باهدف بررسی آخرین وضعیت قراردادهای طرفین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جهاددانشگاهی در پروژه‌های دانش‌بنیان صنعت نفت در دفتر وزیر نفت برگزار شد.

دیدار و گفت‌وگوی وزیر نفت با رئیس جهاد دانشگاهی
دیدار و گفت‌وگوی وزیر نفت با رئیس جهاد دانشگاهی
دیدار و گفت‌وگوی وزیر نفت با رئیس جهاد دانشگاهی
دیدار و گفت‌وگوی وزیر نفت با رئیس جهاد دانشگاهی
دیدار و گفت‌وگوی وزیر نفت با رئیس جهاد دانشگاهی
دیدار و گفت‌وگوی وزیر نفت با رئیس جهاد دانشگاهی
دیدار و گفت‌وگوی وزیر نفت با رئیس جهاد دانشگاهی
دیدار و گفت‌وگوی وزیر نفت با رئیس جهاد دانشگاهی
دیدار و گفت‌وگوی وزیر نفت با رئیس جهاد دانشگاهی
دیدار و گفت‌وگوی وزیر نفت با رئیس جهاد دانشگاهی
دیدار و گفت‌وگوی وزیر نفت با رئیس جهاد دانشگاهی
دیدار و گفت‌وگوی وزیر نفت با رئیس جهاد دانشگاهی