بازدید سردار وحیدی ، وزیر کشور از پروژه تولید قطار ملی

۱۵ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۵:۲۱ ۱۲

قبل از ظهر امروز دوشنبه 15 فروردین ماه 1401 سردار وحیدی وزیر کشور به همراه دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی ، دکتر منطقی معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت و دکتر شفیعی معاون شهرداری تهران از پروژه تولید قطار ملی در شرکت واگن سازی تهران بازدیدکردند.

بازدید سردار وحیدی ، وزیر کشور از پروژه تولید قطار ملی
بازدید سردار وحیدی ، وزیر کشور از پروژه تولید قطار ملی
بازدید سردار وحیدی ، وزیر کشور از پروژه تولید قطار ملی
بازدید سردار وحیدی ، وزیر کشور از پروژه تولید قطار ملی
بازدید سردار وحیدی ، وزیر کشور از پروژه تولید قطار ملی
بازدید سردار وحیدی ، وزیر کشور از پروژه تولید قطار ملی
بازدید سردار وحیدی ، وزیر کشور از پروژه تولید قطار ملی
بازدید سردار وحیدی ، وزیر کشور از پروژه تولید قطار ملی
بازدید سردار وحیدی ، وزیر کشور از پروژه تولید قطار ملی
بازدید سردار وحیدی ، وزیر کشور از پروژه تولید قطار ملی