گردهمایی روسای واحد های سازمانی جهاددانشگاهی

۲۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۸

صبح امروز پنجشنبه 20 خرداد 1400 گردهمایی مجازی  روسای واحد های سازمانی جهاددانشگاهی سراسر کشور برگزار شد .