گزارش تصویری گرامیداشت ۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲۴

در این روز  اعضای شورای معاونان جهاددانشگاهی، تعدادی از مدیران ستادی و برخی از روسای واحدهای سازمانی با حضور در اداره کل روابط عمومی و تبریک این روز از عملکرد حوزه روابط عمومی قدردانی و همچنین تقدیرنامه های روابط عمومی های برتر را نیز اهدا کردند.
همچنین دکتر طیبی رییس این نهاد در جریان سفر خود به کرمانشاه به طور نمادین از یکی از برگزیدگان تقدیر به عمل آورد.