مراسم نکوداشت مقام استاد و تجلیل از پدر پیوند سلول های بنیادی در ایران

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۷

صبح امروز یکشنبه 12 اردیبهشت ماه 1400 ، با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،  از دکتر اردشیر قوام زاده پدر پیوند سلول های بنیادی در ایران تجلیل به عمل آمد .